HENKILÖSTÖ

Toiminnassamme yhdistyvät
kokemus, asiakaslähtöisyys ja palvelualttius

Laadukkaat palvelumme mahdollistavat asiakkaillemme
yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskunnassa.

Rinna-Mari Saarioja

Vastaava toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Autismiohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2015)

Puhevammaisten tulkki EAT (2017)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)

Lisäkoulutus:

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta (2015)

TOIMIVA- Toiminnallinen valokuvaryhmä- menetelmäkoulutus (2016)

Sensorisen integraation perusteet – johdanto, A-osa (2019)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky, B-osa (2020)

HAASTE-toimintamalli, haastavan käyttäytymisen vähentäminen ja
ennaltaehkäiseminen (2020)

Autismikirjo ja seksuaalisuus – webinaari (2021)

Aistikoulutus (2021)

Tunnesäätelyn ja aggressiohallinnan aakkoset (2022)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-4770502
Sähköposti: rinna-mari@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Rinna-Marille

 

Minulla on vuosien työkokemus neuropsykiatristen asiakkaiden, etenkin autisminkirjon henkilöiden kanssa työskentelystä. Ammatillinen osaamiseni pohjautuu vahvaan neurokirjon tuntemukseen. Työssäni minulle on tärkeintä asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja asiakkaan mielenkiinnon kohteiden kautta työskentely. Erityinen ammatillinen mielenkiinnon kohteeni on asiakkaan lähipiirin ohjaaminen, sillä koen, että ymmärtävä ja hyväksyvä ympäristö ovat tärkeässä roolissa toimivassa arjessa.
Toimintaterapeutti Elina Aalto

Elina Aalto

Toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Autismiohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2016)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)

Lisäkoulutus:

Zones of Regulation menetelmäkoulutus (2020)

Digiohjaaja (2020)

HAASTE-toimintamalli, haastavan käyttäytymisen vähentäminen ja
ennaltaehkäiseminen (2020)

Sensorisen integraation perusteet – johdanto, A-osa (2021)

Tunteet ja tarpeet – tunnetyöskentely toimintaterpiassa (2021)

Aistikoulutus (2021)

Puhetta kohti –tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidosta (2022)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-5555574
Sähköposti: elina@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Elina Aallolle

 

Olen toimintaterapeutiksi valmistumiseni jälkeen työskennellyt erityisesti lasten ja nuorten parissa ja minulla on parin vuoden työkokemus lastensuojelun sijaishuollosta perus- ja erityistason yksiköstä. Lisäksi olen työskennellyt kehitysvammahuollossa asiakkaiden kanssa, joilla on neuropsykiatrista oirehdintaa. Erityisiä ammatillisia mielenkiinnon kohteitani ovat leikin tukeminen, tunnetyöskentely sekä itsenäistymistaitojen harjoittelu asiakkaan näköisellä tavalla.

Työkokemuksieni kautta olen kiinnostunut laajentamaan osaamistani erityisesti neuropsykiatrian osa-alueella ja olen kouluttautunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi.

Parasta työssä on asiakkaan kanssa yhdessä jaetut hetket, työn yksilöllisyys ja tuleviin mahdollisuuksiin suuntautuminen.

Toimintaterapeutti Elina Aalto

Annukka Pekola

Toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Autismiohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2013)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)

Lisäkoulutus:

Kehotietoisuus- ja tunnetaitovalmennus (2018)

Avekki I (2019)

Laulupiirtämisen ja musiikillisen tunne- ja vuorovaikutusleikin perusteet (2020)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-3033466Sähköposti: annukka@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Annukka Pekolalle

 

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina neurologisten asiakkaiden parissa parin vuoden ajan. Lasten ja nuorten parissa työskentelyä on kertynyt vuosien mittaan eri yhteyksistä, niin toimintaterapian kautta, sosiaalialan ohjaajana sekä nuorten leiriohjaajana. Minulla on ollut kiinnostusta omaksua lisää neuropsykiatrisista menetelmistä tukemaan lapsia, nuoria ja perheitä – plus taustalla vaikuttavasta ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydestä.

Monipuolinen opiskelu- ja työkokemus sekä ulkomailla työskentely ovat antaneet minulle laajasti näkökulmia ja valmiuksia asiakastyöhön.

Minulle on tärkeää luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutussuhde. Teen tavoitteellista työtä asiakaslähtöisesti, kannustaen ja vahvuuksia esiin tuoden. Haluan omalla toiminnallani ja panoksellani edistää ja tukea ihmisten hyvinvointia ja hyvää arkea. Asiakkaiden myönteinen muutos voimaannuttaa ja palkitsee. Tuon hyväksyvää, rauhallista ja lempeää ilmapiiriä, jossa mukana ripaus leikkimielisyyttä, keveyttä ja innostusta.

Noora Miromaa

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus:

Tulkki AMK (2017)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-5533775
Sähköposti: noora.miromaa@tulkkaussilta.fi

Olen työskennellyt puhevammaisten tulkkina ja kommunikaatio-ohjaajana vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen olen tehnyt töitä avustajana ja toiminut muissa asiakaspalveluammateissa.

Olen tehnyt töitä eri asiakasryhmien kanssa ja monet kommunikointimenetelmät ovat minulle tuttuja – viittomakommunikaatio on vahvuuteni.

Tulkkina olen joustava – olen käytettävissä asiakkaan tarpeiden mukaan kellonajasta riippumatta ja lyhyelläkin varoitusajalla. Minulle on kertynyt kokemusta asioimistulkkauksesta, opiskelutulkkauksesta sekä tulkkaamisesta ulkomaanmatkoilla. Tulkkina pärjään tilanteessa kuin tilanteessa ja säässä kuin säässä.

Mielestäni tärkeintä työssäni on mahdollistaa asiakkaalle itsemäärämisoikeus ja tuoda hänen ajatuksensa esille. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Päivi Virtanen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Kehitysvammaisten hoitaja (1992)

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 050-4080862
Sähköposti: paivi@tulkkaussilta.fi

Olen tehnyt töitä puhevammaisten tulkkina vuodesta 2006. Asioimistulkkauksen lisäksi kokemusta on kertynyt runsaasti myös opiskelutulkkauksesta.

Puhevammaisuudesta minulla on jo yli 25 vuoden työkokemus.

Sointu Kalenius

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki AMK (2018)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-3367676
Sähköposti: sointu@tulkkaussilta.fi

Olen saanut ensikosketuksen puhevammaisuuteen ja eri tapoihin kommunikoida kehitysvammaisen lähiomaiseni kautta.

Eri kommunikointimenetelmät ovat kiehtoneet minua jo usean vuoden ajan ja erityisesti viittomakommunikaatioon minulla on vahva osaaminen.

Tulkin työssä tunnen tärkeäksi sen, että jokainen tulee kuulluksi omalla tavallaan kommunikoida. Kommunikaatio-ohjauksessa ja -opetuksessa minulle tärkeää on yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja oppijalähtöisyys. Oikeus kommunikaatioon kuuluu kaikille!

Noora Lähdes

Neuropsykiatrinen valmentaja Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-opettaja ja -ohjaaja

Koulutus:

Neuropsykiatrinen valmentaja (2021) Puhevammaisten tulkki EAT (2013)
Kommunikoinnin opettaja ja -ohjaaja, pedagogiset opinnot (2018)
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (2005)

Lisäkoulutus:

Taike-taulusto kommunikointivälineenä
Roihu -kansiokoulutus
Ruskeasuon kansiokoulutus
Grid 2 -koulutus
Tuettu keskustelu ja asiakkaan kohtaaminen

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 050-3307389
Sähköposti: noora.lahdes@tulkkaussilta.fi

Olen toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2014 lähtien. Sitä ennen olen työskennellyt vuosia eri-ikäisten kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden kanssa.      Aiempi työkokemukseni tukeekin osaamistani neuropsykiatrisena valmentajana. 

Tulkkina olen työskennellyt monien asiakasryhmien kanssa ja siten minulla on vankka kokemus erilaisista kommunikaatiomenetelmistä. Aiemman koulutukseni myötä minulla on myös vahva pohja viittomien käyttöön. Minulla on kokemusta niin asiointitulkkauksesta, tulkkaamisesta ulkomaanmatkoilla kuin opiskelutulkkauksestakin.

Mielestäni työssäni on parasta ihmisten kohtaaminen sekä vaihtelevuus; mikään päivä ei ole samanlainen.

Leena-Mari Laaksonen

Puhevammaisten tulkki
Autismiohjaaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ammatillinen tukihenkilö
Kommunikaatio-ohjaaja
Yrittäjä

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Vm-hoitaja, Salon Sairaanhoito-oppilaitos (1986)
Moniammatillinen perhetyön lisäkoulutus AMK (2008)
Neuropsykiatrinen valmentaja (2017)
Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja (2022)

Yhteystiedot:

Puhelin: 040-8425939
Sähköposti: leena-mari@tulkkaussilta.fi

Olen toiminut puhevammaisten tulkkina yli 15 vuoden ajan ja minulla on paljon kokemusta myös opiskelutulkkauksesta.

Autismiohjausta olen tehnyt jo vuodesta 2009 lähtien.

Sinikka Vuorinen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Koulutus- ja asiantuntijapalvelut
Yrittäjä

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Erityispedagogiikka 60 op,
Turun yliopisto, (2010)
Kommunikaatio-ohjaaja AMK (2017)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-4910299
Sähköposti: sinikka@tulkkaussilta.fi

Puhevammaisten tulkkina olen toiminut yli 15 vuoden ajan. Kommunikaatio-ohjausta olen tehnyt asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät kommunikointikansiota sekä kommunikointiohjelmaa tietokoneen tai tabletin kanssa.

Tulkkien koulutuksiin olen osallistunut luennoitsijana, työelämäryhmissä, arvioijana sekä työssä oppimisen ohjaajana. Kelan hyväksymä tulkkauspalvelun tuottaja olen ollut vuodesta 2010 lähtien.

Skip to content