PUHEVAMMAISTEN TULKKAUSPALVELUT

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakasryhmien ja eri työmenetelmien tuntemuksesta sekä lisäkouluttautumisesta alan kehittyessä.

Henkilöstömme ovat vaitiolovelvollisia ja noudattavat ammattisäännöstöä.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Tulkki on silta eri tavoin kommunikoivien henkilöiden välillä.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu antaa puhevammaiselle henkilölle mahdollisuuden toimia
yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.
Tulkkauksessa huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kommunikointimenetelmät.

Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta. Tulkkauspalvelun edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on jokin toimiva kommunikointikeino.
Puhevammaisten tulkkauspalvelu on Kelan järjestämää palvelua ja asiakkaalle MAKSUTONTA. Tulkkauspalvelua voi käyttää erilaisissa tulkkausta vaativissa tilanteissa – työssä, asioimisessa, harrastamisessa ja virkistäytymisessä sekä ulkomaanmatkoilla ja toisen asteen opinnoissa. Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelan lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto.

Hae puhevammaisten tulkkauspalvelua

Puhevammaisten tulkkauspalvelua tarjoamme eri asiakasryhmille

  • Henkilöille, joilla on afasia
  • Henkilöille, joilla on CP-vamma
  • Autisminkirjon henkilöille
  • Henkilöille, joilla on kehitysvamma
  • Henkilöille, joilla on neurologia oireita
  • Henkilöille, joilla on kielellinen erityisvaikeus
  • Henkilöille, joilla on aivovamma
Skip to content