TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on tukea yksilön toimintakykyä, ja tätä kautta mahdollistaa osallistuminen arjen toimintoihin ja itselleen tärkeisiin asioihin.

Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapialla vaikutetaan asiakkaan selviytymiseen arjessa toiminnallisia tilanteita harjoittelemalla, asiakkaan mielenkiinnon kohteita hyödyntäen. Terapiassa vahvistetaan toiminnan osa-alueita, joita voivat olla esimerkiksi sensomotoriikka ja aistisäätely, toiminnanohjaus,tai tunne- ja vuorovaikutustaidot..

Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan omassa arkiympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa tai koulussa. Toimintaterapiaan voi kuulua yksilökäyntien lisäksi ohjausta asiakkaan lähiomaisille tai muille asiakkaan kanssaan työskenteleville.

Olemme erikoistuneet neuropsykiatristen ja kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutukseen.

Lisätietoja toimintaterapiasta

Toiminterapiaan liittyvistä asioista voit kysyä myös suoraan vastaavalta toimintaterapeutilta
Rinna-Mari Saariojalta numerosta 050-4770502 tai sähköpostilla osoitteesta rinna-mari@tulkkaussilta.fi

Olemme KELA:n hyväksymä palveluntuottaja lasten ja nuorten toimintaterapiassa. Tarjoamme yksilötoimintaterapiaa, sekä toimintaterapia-arviointeja myös muille ostotahoille. Toteutamme toimintaterapiaa myös etäkuntoutuksena.