TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa toimiva ja mielekäs arki.

Olemme KELA:n hyväksymä palveluntuottaja lasten ja nuorten toimintaterapiassa. Tarjoamme yksilötoimintaterapiaa, sekä toimintaterapia-arviointeja myös muille ostotahoille.

Toiminterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapiassa vahvistetaan asiakkaan osallisuutta omassa arjessaan tukemalla yksilön muutosta toimijana. Toimintaterapiaan voi kuulua yksilökäyntien lisäksi ohjauskäyntejä asiakkaan läheisille tai muulle verkostolle. Osa käynneistä on mahdollista toteuttaa myös etäterapiana.

Toimintaterapia toteutuu asiakkaan omassa arkiympäristössä, tai sen tiiviinä osana. Terapiaa voidaan toteuttaa myös  vastaanottokäynteinä Turussa sijaitsevassa toimitilassamme. Olemme erikoistuneet kaiken ikäisten neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutukseen ja toimintatera-peuttimme ovat kouluttautuneet myös neuropsykiatrisiksi valmentajiksi.

Viihtyisästä toimitilastamme löytyy terapiavälineistöä sekä pienemmille että nuorille. Tila innostaa erilaisiin leikkeihin, apuvälineiden käytön harjoitteluun, pelaamaan ja rakentelemaan. Harjoituskeittiössämme onnistuu itsenäistymistaitojen arviointi ja harjoitttelu. Tilassa on huomioitu erilaiset aisitkokemukset, sekä rakennettu ympäristöä rennolle ja luottamukselliselle vuorovaikutkselle.

Lisätietoja toimintaterapiasta.

Toimintaterapiaan liittyvistä asioista voit kysyä suoraan vastaavalta toimintaterapeutilta Rinna-Mari Saariojalta numerosta 050-4770502 tai sähköpostilla osoitteesta rinna-mari@tulkkaussilta.fi

Skip to content